สถานีคานาซาวะ

สถานีคานาซาวะ_1
สถานีคานาซาวะ_2
สถานีคานาซาวะ_3
สถานีคานาซาวะ_4
สถานีคานาซาวะ_1 สถานีคานาซาวะ_2 สถานีคานาซาวะ_3 สถานีคานาซาวะ_4

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบสี่สถานีที่สวยงามที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Travel+Leisure ในปี 2011 ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโดมที่มีเสาขนาดใหญ่รองรับอยู่ สร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากกลองที่ใช้ในการแสดงศิลปะแบบโบราณ นอกจากนี้ภายในสถานียังตกแต่งด้วยงานฝีมือประจำท้องถิ่นราวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

THE LIVING LEGACY OF SAMURAI CULTURE QUALITY BORN OF TRADITION TIMELESS ARTISTRY

ที่อยู่

1-1 ตำบลคิโนะชินโบะ เมืองคานาซาวะ

การเดินทาง

  • ประมาณ 2.5 ชั่วโมง จากสถานีโตเกียว โดยรถไฟชินคันเซ็นโฮคุริคุ ลงรถที่สถานีคานาซาวะ

เวลาทำการ

4:30-ประมาณ 23:30 น.
*แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน

วันหยุด

เปิดตลอดทั้งปี

เว็บไซต์

https://www.kanazawastation.com/

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

สถานีคานาซาวะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในภูมิภาคโฮคุริคุ จุดที่สามารถเดินทางไปยังชิราคาวะโก ทาคายามะ คาบสมุทรโนโตะ และคากะออนเซ็นโดยรถไฟชินคันเซ็นและรถบัสด่วน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังเมืองใหญ่ๆ (โตเกียว เกียวโต โอซาก้า นาโกย่า) ได้ภายในเวลา 2-2.5 ชั่วโมง อีกด้วย

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © HOKURIKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.