Spring

บัสทัวร์ – โทยามะxโตเกียว

โตเกียว

1Hato Bus: ร่วมทัวร์รถบัสที่คุณและผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ สามารถชมดอกซากุระในโตเกียว

2สวนญี่ปุ่นที่โรงแรมนิวโอตานิ โตเกียว : สวนที่สวยงามแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตรและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี

3สวนสาธารณะจิโดริงะฟุจิ : สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องแนวต้นซากุระที่สะท้อนอยู่ในโค้งน้ำอย่างอ่อนละมุน

4สะพานโคโตโตะอิ : คุณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอกซากุระตามริมฝั่งแม่น้ำสึมิดะ และ TOKYO SKYTREE จากบนสะพานโคโตโตะอิ

โทยามะ

1กำแพงหิมะ : ชมกำแพงหิมะที่ตั้งตระหง่านอยู่ โดยมีกำแพงหิมะขนาดใหญ่สูงถึง 20 เมตร

2เขื่อนคุโรเบะ : เขื่อนแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นสำหรับชมทิวทัศน์ของภูเขา

วิดีโอ VR แบบ 360 องศา

Back to Top

COPYRIGHT © HOKURIKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.