วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ

วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_1
วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_2
วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_3
วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_4
วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_1 วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_2 วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_3 วัดโซโตะเซ็นไดฮงซังเอเฮจิ_4

©AFLO

วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1244 ในฐานะโรงฝึกปฏิบัติเซน โดยโดเก็น เซ็นจิ ผู้ก่อตั้งนิกายเซน สายโซโต
ในบริเวณพื้นที่วัดมีอาคารน้อยใหญ่กว่า 70 หลัง รวมถึงชิจิโดการัน ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอาคารหลายหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินมีหลังคา เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติสมาธิในแต่ละวัน ที่พิพิธภัณฑ์รุริโชโบกากุมีการจัดแสดงสมบัติล้ำค่าหลายชิ้นซึ่งรวมถึงฟูคังซาเซ็นกิ บทประพันธ์ของโดเก็น เซ็นจิ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเซน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นด้วย
ในปี 2015 คู่มือนำเที่ยว "มิชลินกรีนไกด์ญี่ปุ่น" ของฝรั่งเศส ได้มอบดาว 2 ดวงให้กับวัดแห่งนี้

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

TIMELESS ARTISTRY

ที่อยู่

5-15 ชิฮิ ตำบลเอเฮจิ อำเภอโยชิดะ จังหวัดฟุคุอิ

การเดินทาง

เส้นทาง 1

  • รถบัสจากสถานี JR ฟุคุอิ ทางออกทิศตะวันออก (รถบัสเคฟุคุ (วิ่งตรง) เอเฮจิไลเนอร์)
    ประมาณ 30 นาที

เส้นทาง 2

  • ประมาณ 13 นาทีโดยรถบัสที่มุ่งหน้าไปเอเฮจิมงมาเอะหรือเอฮิจิ จากสถานีเอเฮจิกุจิ สายคัตสึยามะเอเฮจิของรถไฟเอจิเซ็น

เวลาทำการ

8:30-17:00 น.
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล

วันหยุด

เปิดให้บริการตลอดทั้งปี

เว็บไซต์

https://daihonzan-eiheiji.com/en/

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

ที่วัดมีการจัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ทั้งการฝึกสมาธิแบบซาเซน การเรียนพระสูตร และการพักค้างคืน "ซังโระ" ด้วย
* กรุณาติดต่อสอบถามจากทางไดฮอนซัง เอเฮจิล่วงหน้า

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © HOKURIKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.